Florin PAVEL
director proiect
Ileana CALOTESCU
cercetător postdoctoral
Horea SIBIȘTEANU
asistent de cercetare
Ionuț CRĂCIUN
asistent de cercetare
Veronica COLIBĂ
asistent de cercetare
Radu VĂCĂREANU
cercetător
Foști membrii
Ana-Maria SĂNDULESCU
asistent de cercetare
Pavel, F., Ciuiu, D., Vacareanu, R. (2016). Site dependent seismic hazard assessment for Bucharest based on stochastic simulations. In: Vacareanu, R., Ionescu, C. (eds.). The 1940 Vrancea earthquake...
   
 
Echipa de proiect este formată din cinci cercetători de la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB). Ideea din spatele acestei propuneri de cercetare este că un cadru îmbunătățit pentru proiectarea/evaluarea structurală poate fi obținut numai dacă știm care sunt asteptările comunității în cazul unui cutremur major din sursa Vrancea.
Metodologia prevazută pentru acest proiect implică un sondaj la scară largă efectuat asupra populației municipiului București. Răspunsurile obținute în urma sondajului vor fi convertite în parametrii de performanță ai comunității și mai apoi în obiective de performanță ale comunității. Trecerea de la parametrii de performanță ai comunității la obiective de performanță ale comunității implică utilizarea unor scenarii de cutremure, obținute prin simulări stochastice, precum și evaluări obiective ale calității structurilor și materialelor de construcțtii din România.
În cadrul proiectului va fi investigat și impactul acestor obiective de performanță asupra proiectării/evaluării structurale. Publicarea de lucrări în reviste cotate ISI este o componentă importantă a proiectului CoBPEE pentru a putea certifica metodologiile și rezultatele obținute în cercetare.